Jan Juříček

Učitel, inovátor ve vzdělávání

Co vytvářím

Moje vize, nápady a projekty

Didatech

Jazypor

Unfold

Vzdělání

  • Absolvent NMgr, studia na PEDF UK - Angličtina a pedagogika
  • Google Educator
  • SMART Certified Trainer

Profesní náplň a zkušenosti

Aktuální náplň práce
  • Učitel AJ amentor na ZŠ Strossmayerovo náměstí
  • Lektor a tvůrce akreditovaných programů Erasmus + ve společnosti ITC International
  • SMART Specialista  a tvůrce akreditovaných šablon v oblasti "Cizí jazyky" pro základní a střední školy ve společnosti AV Media

Pracovní zkušenosti

  • Učitel AJ, Gymnázium Zikmunda Wintra
  • Lektor v jazykové škole Lexis a Březinka
  • Volnočasový pedagog v DDM Ulita

Vize

Mým cílem je být členem kolektivu, kde učitelé opravdu spolupracují, zkouší nové věci, neustále se vzdělávají a snaží se ukazovat studentům jejich potenciál a jít příkladem. Dobří učitelé by měli ve společnosti ztělesňovat ideu celoživotního vzdělávání.

Kontakt

juricek.ucitel@gmail.com